Publikacja poświęcona tematyce dotyczącej polityki pieniężnej. Od 2015 r. Biuletyn Ekonomiczny zastąpił Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego.