Pierwsza część książki przedstawia niemiecką gospodarkę, skupiając się na finansach publicznych, strefie euro, stosunkach międzynarodowych, handlu zagranicznym oraz rynku pracy, Druga część natomiast prezentuje nowe zjawiska w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, kładąc nacisk na rynki pracy w Polsce i w Niemczech, handel i usługi, inwestycje zagraniczne, a także ogólnie politykę europejską. Część książki została napisana w języku niemieckim. Publikacja dostępna w formacie pdf.