Materiały Ośrodka Informacji i Dokumentacji Europejskiej na temat m.in. spraw ustrojowych i instytucjonalnych, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i równości, polityki gospodarczej i pieniężnej, praw człowieka oraz obywatelstwa europejskiego. Publikacje zostały wydane w latach 2010-2015. Poszczególne artykuły dostępne są w formacie pdf.