Publikacja Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu dotycząca rynku finansowego UE. Publikacja dostępna w formacie pdf.