Artykuł z czasopisma „Infos” wydawanego przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Omawia kwestie związane ze stworzeniem wspólnej unii bankowej w UE dla państw, które nie przystąpią do strefy euro. Publikacja dostępna w formacie pdf.