Artykuł z czasopisma „Infos” wydawanego przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Prezentuje model polityki regionalnej UE. Publikacja dostępna w formacie pdf.