Publikacja Narodowego Banku Polskiego traktująca o bankowości centralnej. Przedstawia historię bankowości centralnej, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, a także w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Rosji. Opisuje też sposób zarządzania wiedza w bankach centralnych. Publikacja dostępna w formacie pdf.