Materiały edukacyjne m.in. broszury, scenariusze lekcji, filmy i animacje, gry oraz dodatkowe materiały pomocnicze.