Publikacja Narodowego Banku Polskiego prezentująca historię polskiej bankowości centralnej. Publikacja dostępna w formacie pdf.