Raporty i analizy Narodowego Banku Polskiego wydawane cyklicznie. Publikacje poruszają m.in. następujące tematy: bilans płatniczy, sytuacja finansowa gospodarstw domowych, inflacja, stan równowagi polskiej gospodarki, rynek pracy, rynek nieruchomości, system finansowy, międzynarodowa pozycja inwestycyjna czy międzynarodowy handel usługami. Publikacje dostępne w formacie pdf.