Roczniki czasopism dostępne w Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej WBP w Krakowie

* czasopisma oznaczone gwiazdką dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej, można z nich korzystać z komputerów znajdujących się w czytelni.

A Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica* 2021
Agroserwis 2017-2019
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS* 1954-2021
Anti Discrimination Law Review* 2017-2021
AS Sprzedaży 2017-2022
  Atest 2017-2022
Automatyka 2022
B Bank 2021-2022
Bank i Kredyt 2021-2022
Benefit 2017-2020
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2018-2022
Biuletyn Euro Info 2017-2021
Biuletyn Głównego Księgowego* 2005-2022
Biuletyn Informacyjny KOWR 2017-2021
Biuletyn Informacyjny MRIRW 2017-2022
Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych* 2011-2012
Biuletyn VAT* 2004-2022
Biznes Hotel 2016-2019,2021-2022
Branża Dziecięca 2022
Builder 2017
Business English Magazine 2022
Business Woman & Life 2019-2022
C Ceo 2017-2018
Coaching 2017-2022
Coaching Review* 2010-2018
Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019-2022
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych* 1997-2021
D Drogownictwo 2022
E EB Book 2022
E-commerce & Digital Marketing 2017-2022
E-Mentor 2017-2022
Ekologia 2017-2022
Ekonomia i Środowisko 2017-2021
Energetyka Wodna 2019
Energia i Recykling 2019-2022
Eurobuild CEE 2017-2020
Eurologistics 2017
Europa dla Aktywnych 2017-2022
Europejski Przegląd Sądowy* 2005-2022
Express Przemysłowy 2017-2019
F Finanse i Controlling 2018-2022
Finanse Komunalne* 1994-2022
Finanse i Prawo Finansowe* 2022
Focus on Business 2022
Food Lex 2021-2022
Food Service 2022
Forbes 2017-2022
Forum Polskiej Gospodarki 2022
Forum Prawnicze* 2010-2021
Franczyza & Biznes 2019-2022
Fx Mag 2022
G Gazeta Bankowa 2017-2022
Gazeta Finansowa 2022
Gazeta Prawna 2022
Gazeta Samorządu i Administracji* 2001-2022
Gazeta Ubezpieczeniowa 2022
Gdańskie Studia Prawnicze* 1997-2000
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa* 2005-2018
Glosa* 1995-2022
Gospodarka Narodowa 2017-2021
Gospodarka Materiałowa i Logistyka* 2019-2021
H Harvard Business Review 2017-2020
Home & Market 2017-2022
Hurt & Detal 2017-2022
I Ican Management Review Polska 2020
Informacja Zarządcza 2019-2022
Inspektor Pracy 2017-2021
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny* 2012-2021
Inżynieria i Budownictwo 2022
IT w Administracji 2022
IT Professional 2022
Ius Novum* 2007-2021
J Jakość 2017-2019
K Kadry i Płace w sferze budżetowej* 2010-2022
Kaizen 2022
Kraków.pl 2022
Krajowa Rada Sądownictwa* 2008-2018
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie RP 2018-2020
Kwartalnik Prawa Podatkowego* 2020-2022
Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2017-2019
L Logistyka 2017-2018
Logistyka a Jakość 2017-2022
M Manager MBA / Manager Report 2017-2022
Management and Business Administration. Central Europe* 2010-2021
Marketer+ 2017-2022
Marketing i Rynek 2017-2022
Marketing w Praktyce 2017-2020
Media & Marketing Polska 2017-2022
Menedżer Zdrowia 2022
Metropolitan Przegląd Naukowy* 2014-2019
Metryka* 2011-2018
Mice Poland 2017-2022
Mit Sloan Management Review Polska 2020
MM Magazyn Przemysłowy 2017-2022
Monitor BHP 2021
Monitor Księgowego* 2001-2022
Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości* 2019-2022
Monitor Prawa Ochrony Środowiska* 2019-2022
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń* 2002-2022
Monitor Prawa Zamówień Publicznych* 2019-2022
My Company 2019-2022
N Nieruchomości 2017-2018
Nieruchomości@* 2019-2022
Nieruchomości i Prawo* 2011-2013
Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2017-2018
Nowy Przegląd Notarialny* 1999-2021
Nowy Przemysł 2018-2022
O Online Marketing 2019, 2021-2022
Opakowanie 2017-2022
Otwarty System Ochrony Zdrowia 2017-2022
Outsourcing & More 2017-2021
Orzecznictwo Sądów Polskich* 2009-2022
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych* 1994-2021
P Parkiet 2021-2022
Państwo i Prawo* 1990-2022
Personel Plus 2018-2022
Personel i Zarządzanie 2017-2022
Polish Market 2017-2019
Polish Yearbook of International Law* 1966-2020
Polska Zbrojna 2018-2022
Polski Proces Cywilny* 2010-2022
Poradnik Gazety Prawnej* 2001-2022
Poradnik Handlowca 2017-2022
Poradnik Rachunkowości Budżetowej* 2006-2022
Poradnik Restauratora 2017-2022
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2017-2018
Pracownik Samorządowy 2022
Prawo Papierów Wartosciowych* 2000-2001
Prawo w Działaniu* 2011-2022
PR Manager 2021-2022
Probacja* 2019-2021
Problemy Jakości 2017-2019
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego* 2007-2021
Procedury* 2015-2022
Production Manager 2017
PROFI. Profesjonalna Technika Rolnicza 2022
Prokurator* 2000-2012
Prokuratora i Prawo* 1995-2022
Property Journal 2017-2019
Przedsiębiorca Rolny 2017-2021
Przegląd Gastronomiczny 2017-2021
Przegląd Komunalny 2019-2022
Przegląd Legislacyjny* 2013-2021
Przegląd Organizacji 2022
Przegląd Piekarski i Cukierniczy 2017-2022
Przegląd Podatkowy* 1991-2022
Przegląd Prawa Administracyjnego* 2018-2020
Przegląd Prawa Handlowego* 1992-2022
Przegląd Prawa Publicznego* 2009-2022
Przegląd Prawa Wyznaniowego* 2009-2018
Przegląd Sadowy* 2009-2022
Przegląd Sejmowy 2017-2022
Przegląd Sił Zbrojnych 2020-2022
Przegląd Telekomunikacyjny 2017-2022
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego* 2019-2021
Przemysł Spożywczy 2017-2022
Przetargi Publiczne 2022
Puls Biznesu 2021-2022
R Rachunkowość Budżetowa* 2001-2022
Rachunkowość Służb Mundurowych* 2003-2022
Rachunkowość w Instytucjach Pomocy Spolecznej* 2008-2022
Rachunkowość w Oświacie* 2003-2022
Radca Prawny w Administracji 2022
Real Estate Manager 2017-2022
Review of European and Comparative Law* 2015-2022
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017
Rynek Turystyczny 2017-2022
Rynki Alkoholowe 2017-2022
S Samorząd Terytorialny* 1991-2022
Santander Art and Culture Law Review* 2015-2017
Serwis Prawno-Pracowniczy* 2001-2022
StartUp Magazine 2017-2020
Strefa Nieruchomości - Magazyn Inwestora 2021-2022
Studia Iuridica Lublinensia* 2003-2021
Studia Iuridica Toruniensia* 2001-2021
Studia Prawnicze i Administracyjne* 2010-2019
Studia Prawnicze KUL* 2015-2021
Studia z Prawa Wyznaniowego* 2012-2021
Szef Sprzedaży 2017-2022
Świat Hoteli 2017-2018
T Temidium* 2010-2022
Terroryzm – Studia, Analizy, Prewencja 2022
Top Agrar Polska 2021-2022
Top Logistyk 2021-2022
Transport Manager 2019-2020
Transport Miejski i Regionalny 2017-2021
Truck & Van 2022
TSL Biznes 2017-2022
U Ubezpieczenia Spoleczne. Teoria i Praktyka 2021
Unia Europejska.pl 2017-2018
V Visual Communication 2017-2020
W Wasza Turystyka 2022
Wiadomości Handlowe 2022
Wiadomości Naftowe i Gazownicze 2022
Wiadomości Turystyczne 2017-2022
Własny Biznes. Franchising 2017-2019
Wojsko i Technika 2017
Y Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies* 2008-2021
Z Zamówienia Publiczne. Doradca 2017-2022
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego* 2009-2022
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 1973-2022
Zieleń Miejska 2022