Roczniki czasopism dostępne w Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej WBP w Krakowie

* Czasopisma oznaczone gwiazdką dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. Można z nich skorzystać online, logując się do E-zasoby , a następnie wybrać Inforlex Expert lub Wolters Kluwer System Informacji Prawnej Lex OMEGA (z pozostałych można skorzystać na miejscu w wersji drukowanej).

A Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica* 1987-1993, 2009, 2012-2022
Agroserwis 2018-2019
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS* 1954-2022
Anti Discrimination Law Review* 2017-2018
Archives of Environmental Protection 2022
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej* 2010-2019, 2020-2022
AS Sprzedaży 2018-2022
  Atest 2018-2022
B Bank 2021-2022
Bank i Kredyt 2021-2022
Benefit 2018-2020
Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka 2018-2022
Biuletyn Euro Info 2018-2021
Biuletyn Głównego Księgowego* 2005-2023
Biuletyn Informacyjny KOWR 2018-2021
Biuletyn Informacyjny MRIRW 2018-2022
Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych* 2011-2012
Biuletyn VAT* 2004-2023
Biznes Hotel 2018-2019, 2021-2022
Builder 2023
Business English Magazine 2022
Business Woman & Life 2019-2023
C Ceo 2018
Coaching 2018-2022
Coaching Review* 2010-2018
Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019-2022
Customer Experience Manager 2023
Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rrynku Kapitałowego* 2007-2009, 2010
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych* 1997-2021
D Dziennik Gazeta Prawna 2023, 2019-2022*
E E-commerce & Digital Marketing 2018-2022
E-Mentor 2018-2022
Ekologia 2018-2022
Ekonomia i Środowisko 2018-2022
Energetyka Wodna 2019-2022
Energia i Recykling 2019-2023
Eurobuild CEE 2018-2020
Europa dla Aktywnych 2018-2022
Europejski Przegląd Sądowy* 2005-2022
Express Przemysłowy 2018-2019
F Finanse i Controlling 2018-2022
Finanse Komunalne* 1994-2022
Finanse i Prawo Finansowe* 2014-2021
Focus on Business 2022-2023
Food Lex 2021-2022
Forbes 2018-2023
Forum Prawnicze* 2010-2022
Franczyza & Biznes 2019-2023
Fx Mag 2022
G Gazeta Bankowa 2018-2023
Gazeta Finansowa 2023
Gazeta Prawna 2023, 2019-2022*
Gazeta Samorządu i Administracji* 2001-2023
Gazeta Ubezpieczeniowa 20023
Gdańskie Studia Prawnicze* 1997-2000
Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa* 2005-2018
Glosa* 1995-2022
Gospodarka Narodowa 2018-2021
Gospodarka Materiałowa i Logistyka* 2019-2021
H Harbours Review 2022
Harvard Business Review 2018-2020
Home & Market 2018-2023
Hurt & Detal 2018-2023
I Ican Management Review Polska 2020
Informacja Zarządcza 2019-2022
Inspektor Pracy 2018-2021
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny* 2012-2022
Inwestor 2022
It w Administracji 2023
Ius Novum* 2007-2022
J Jakość 2017-2019
K Kadry i Płace w sferze budżetowej* 2010-2023
Krajowa Rada Sądownictwa* 2008-2018
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie RP 2018-2020
Kwartalnik Prawa Międzynarodowego* 2022
Kwartalnik Prawa Podatkowego* 2017-2022
Kwartalnik Urzędu Patentowego RP 2017-2019
L Logistyka 2018
Logistyka a Jakość 2018-2022
M Manager MBA / Manager Report 2018-2023
Management and Business Administration. Central Europe* 2010-2022
Marketer+ 2018-2022
Marketing i Rynek 2018-2023, 2019-2022*
Marketing w Praktyce 2018-2020
Media & Marketing Polska 2018-2023
Metropolitan Przegląd Naukowy* 2014-2019
Metryka* 2011-2018
Mice Poland 2018-2022
Mit Sloan Management Review Polska 2020
MM Magazyn Przemysłowy 2018-2022
Monitor BHP* 2021-2023
Monitor Księgowego* 2003-2023
Monitor Prawa Budowlanego i Nieruchomości* 2019-2023
Monitor Prawa Ochrony Środowiska* 2019-2023
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń* 2002-2023
Monitor Prawa Zamówień Publicznych* 2019-2022
My Company 2019-2023
N Nieruchomości 2018
Nieruchomości@* 2019-2022
Nieruchomości i Prawo* 2011-2013
Nowoczesny Bank Spółdzielczy 2018
Nowy Przegląd Notarialny* 1999-2022
Nowy Przemysł 2018-2023
O Online Marketing 2019, 2021-2022
Opakowanie 2018-2022
Otwarty System Ochrony Zdrowia 2018-2022
Outsourcing & More 2018-2021
Orzecznictwo Sądów Polskich* 2009-2022
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych* 1994-2022
P Parkiet 2022-2023
Państwo i Prawo* 1966-2023
Personel Plus 2018-2023
Personel i Zarządzanie 2018-2023
Polish Market 2018-2019
Polish Yearbook of International Law* 1966-2021
Polska Zbrojna 2018-2023
Polski Proces Cywilny* 2010-2022
Poradnik Gazety Prawnej* 2001-2023
Poradnik Handlowca 2018-2023
Poradnik Rachunkowości Budżetowej* 2006-2023
Poradnik Restauratora 2018-2023
Praca i Zabezpieczenie Społeczne 22018, 1977-2022*
Pracownik Samorządowy 2022
Prawo Papierów Wartosciowych* 2000-2001
Prawo w Działaniu* 2006-2008, 2010-2022
PR Manager 2021-2023
Probacja* 2019-2022
Problemy Jakości 2017-2019
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego* 2007-2021
Procedury* 2015-2023
PROFI. Profesjonalna Technika Rolnicza 2023
Prokurator* 2000-2012
Prokuratora i Prawo* 1995-2022
Property Journal 2017-2019
Przedsiębiorca Rolny 2018-2021
Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2022
Przegląd Gastronomiczny 2018-2021
Przegląd Komunalny 2019-2023
Przegląd Legislacyjny* 1994-2021
Przegląd Piekarski i Cukierniczy 2018-2023
Przegląd Podatkowy* 1991-2023
Przegląd Prawa Administracyjnego* 2018-2020
Przegląd Prawa Handlowego* 1992-2022
Przegląd Prawa Publicznego* 2007-2023
Przegląd Prawa Wyznaniowego* 2009-2018
Przegląd Sądowy* 1991-2023
Przegląd Sejmowy 2018-2022
Przegląd Sił Zbrojnych 2020-2022
Przegląd Telekomunikacyjny 2018-2022
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego* 1990-2022
Przemysł Spożywczy 2018-2022
Puls Biznesu 2022-2023
R Rachunkowość Budżetowa* 2001-2023
Rachunkowość Służb Mundurowych* 2003-2022
Rachunkowość w Instytucjach Pomocy Spolecznej* 2008-2022
Rachunkowość w Oświacie* 2003-2023
Radca Prawny. Zeszyty Naukowe* 2014-2022
Real Estate Manager 2018-2022
Review of European and Comparative Law* 2015-2022
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny* 1990-2022
Rynek Turystyczny 2018-2023
Rynki Alkoholowe 2018-2022
S Samorząd Terytorialny* 1991-2022
Santander Art and Culture Law Review* 2015-2017
Serwis Prawno-Pracowniczy* 2001-2023
StartUp Magazine 2018-2020
Strefa Nieruchomości - Magazyn Inwestora 2021-2022
Studia Iuridica Lublinensia* 2003-2022
Studia Iuridica Toruniensia* 2001-2022
Studia Prawnicze i Administracyjne* 2010-2019
Studia Prawnicze KUL* 2007-2022
Studia z Prawa Wyznaniowego* 2012-2022
Szef Sprzedaży 2018-2022
Świat Hoteli 2018
T Temidium* 2010-2022
Terroryzm – Studia, Analizy, Prewencja 2022
Top Agrar Polska 2022-2023
Top Logistyk 2021-2022
Transport Manager 2019-2020
Transport Miejski i Regionalny 2017-2021
TSL Biznes 2018-2022
U Ubezpieczenia Spoleczne. Teoria i Praktyka 2021-2022
Unia Europejska.pl 2018
V Visual Communication 2018-2020
W Wiadomości Turystyczne 2018-2023
Własny Biznes. Franchising 2018-2019
Y Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies* 2008-2022
Z Zamówienia Publiczne. Doradca 2017-2023
Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego* 2009-2022
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego* 1973-2022