W czytelni można korzystać z elektronicznych baz danych, zapewniających dostęp do prawodawstwa polskiego oraz prawa europejskiego, orzecznictwa, komentarzy i wskazówek prawnych, artykułów z czasopism specjalistycznych, monografii a także szeregu praktycznych narzędzi.

BEZPŁATNE WSKAZÓWKI PRAWNE!

Czytelnicy korzystający z baz wydawnictwa Wolters Kluwer: "LEX Księgowość", "LEX HR", "LEX Ochrona Danych Osobowych" oraz "LEX Pomoc Społeczna", którzy nie znaleźli w nich odpowiedzi na swoje pytania, mają możliwość zadania ich specjalistom. Treść pytania należy podać dyżurującemu bibliotekarzowi wraz ze swoim adresem e-mail. Odpowiedź zostanie przesłana czytelnikowi na skrzynkę e-mailową w ciągu dwóch tygodni.

SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX
SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX
Daje dostęp do aktualnych aktów prawnych zamieszczanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, a także Dziennikach resortowych, wojewódzkich oraz unijnych. Pozwala m.in. na odnalezienie projektów ustaw, orzecznictwa sądów i administracji oraz wzorów pism i umów. Umożliwia wgląd do KRS, sprawozdań finansowych firm, bibliografii PAN-u, a także czasopism i książek takich wydawnictw jak: Dom Wydawniczy ABC oraz Zakamycze (516 komentarzy i 293 monografie).
LEX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zawiera najbardziej aktualne informacje z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych. Udostępnia akty prawne, analizy, procedury w postaci czytelnych schematów działań krok po kroku, orzeczenia i pisma urzędowe, wzory i narzędzia, a także komentarze i publikacje. Serwis daje możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach on-line, zadawania pytań i zamawiania wzorów pism. Na stronie znajduje się także bogata baza pytań wraz z odpowiedziami opracowanymi przez ekspertów Wolters Kluwer. Serwis jest aktualizowany co godzinę.
LEX HR
Pomaga rozwiązywać codzienne problemy związane z zarządzaniem ludźmi, dostarcza inspiracji do tworzenia kreatywnych projektów oraz narzędzia do ich realizacji (procedury, wzory dokumentów itp.), zawiera analizy przypadków z polskich firm.
LEX KSIĘGOWOŚĆ
Informacje z dziedziny rachunkowości, prawa podatkowego, wytyczne Ministerstwa Finansów, akty prawne, stawki, wskaźniki i kalkulatory, wzory dokumentów, bazy teleadresowe izb i urzędów skarbowych oraz oddziałów ZUS.
LEXOTEKA
Jedyna na rynku baza prawodawstwa i orzecznictwa przygotowana specjalnie dla studentów. Ponad 170 elektronicznych wersji podręczników wydawnictw Wolters Kluwer i Lexis Nexis obowiązujących w programie studiów, do tego orzeczenia, akty prawne, przepisy ustaw, orzeczenia TSUE. Naukę ułatwią funkcje pracy z dokumentami: dodawanie komentarzy, dzielenie się notatkami.
LEX POMOC SPOŁECZNA
Bogaty zbiór eksperckiej wiedzy oraz dokumentów powiązanych tematycznie w celu kompleksowego omówienia danego problemu, komentarze praktyczne oraz zbiór pytań i odpowiedzi udzielonych przez specjalistów.

INFORLEX.PL EKSPERT
INFORLEX.PL EKSPERT
Daje dostęp do prawa miejscowego, Bazy Monitorów B oraz orzeczeń administracji państwowej. Umożliwia sprawdzenie aktualnych przepisów oraz wskaźników i stawek, a także pobieranie wzorów umów i formularzy. Baza udostępnia również profesjonalne czasopisma z zakresu szeroko pojmowanego prawa, administracji, bankowości, finansów i HR-u (m.in. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Gazeta Prawna, Personel i Zarządzanie, Prawo i Podatki Unii Europejskiej).