BEZPŁATNE SZKOLENIA ON-LINE:
Poniżej prezentujemy zestawienie bezpłatnych szkoleń dostępnych on-line, które związane są z tematyką biznesu lub Unii Europejskiej, przygotowywanych przez firmy i instytucje zewnętrzne.
AKADEMIA PARP CENTRUM EDUKACJI SPNT
Platforma szkoleniowa przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ofruje kursy e-learningowe z zakresu prowadzenia działalności w sektorze MSP. W szkoleniach mogą wziąć udział pracownicy firm mikro, małych, średnich i dużych oraz osoby planujące założyć działalność gospodarczą. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji.
Wejście
Platforma e-learningowa Centrum Edukacji Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego oferująca szkolenia między innymi z zakresu marketingu, zarządzania, informatyki i nowych technologii. Ukończenie kursów skutkuje zdobyciem certyfikatów lub zaświadczeń do wydrukowania. Korzystanie z platformy wymaga rejestracji.
Wejście
FUNDUSZE INWESTYCYJNE – WIEDZA DLA KAŻDEGO INTERNETOWA PLATFORMA EDUKACYJNA URZĘDU PATENTOWEGO RP
Szkolenie udostępnia podstawowe informacje z zakresu funduszy inwestycyjnych – konstrukcji, zalet, sposobu funkcjonowania, kosztów itd. Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne, uzyskanie certyfikatu poświadczającego ukończenie kursu jest płatne. Uczestnictwo w kursie jest możliwe po dokonaniu rejestracji.
Wejście
Na platformie dostępne jest szkolenie e-learningowe poświęcone tematyce własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. W kursie poruszono takie tematy jak: ochrona intelektualna w strategii biznesowej przedsiębiorstwa, ochrona rozwiązań o charakterze technicznym. ochrona zewnętrznej postaci produktu, ochrona rozwiązań informatycznych, przedstawiono także studia przypadków. Korzystanie z kursu wymaga rejestracji na platformie.
Wejście
INTERNETOWE REWOLUCJE KURSODROM.PL
Program „Internetowe Rewolucje” tworzony przez Google pomaga zdobyć umiejętności promowania siebie i swojej firmy za pomocą kanałów internetowych. Udostępnione szkolenia dotyczą promocji za pomocą reklam w wyszukiwarkach, mediów społecznościowych czy budowania sklepu internetowego. Ukończenie wszystkich modułów skutkuje uzyskaniem certyfikatu. Korzystanie z oferty szkoleniowej wymaga rejestracji.
Wejście
Platforma e-learningowa zawierająca szkolenia dotyczące zarządzania organizacją pozarządową. Na stronie znajdują się także szkolenia z zakresu obsługi pakietu biurowego, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem czy komunikacji interpersonalnej. Ponadto na stronie dostępne są webinaria i filmy edukacyjne. Po ukończeniu kursu możliwe jest wydrukowanie certyfikatu. Korzystanie z oferty szkoleniowej jest możliwe po dokonaniu rejestracji.
Wejście
POKONAJ SWOJE DŁUGI SZKOLENIE ANTYKORUPCYJNE
Szkolenie stworzone przez autora bloga „Jak oszczędzać pieniądze”, Michała Szafrańskiego. W ciągu pięciu tygodni trwania kursu uczestnicy dowiedzą się, jak zorganizować swój budżet domowy oraz pozbyć się zobowiązań finansowych. Uczestnictwo w kursie jest możliwe po dokonaniu rejestracji.
Wejście
Platforma szkoleniowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego udostępniająca kurs skierowany do przedstawicieli administracji publicznej, biznesu oraz młodzieży. W szkoleniu poruszane są kwestie prawnych i instytucjonalnych instrumentów walki z korupcją, przepisów antykorupcyjnych oraz metod przeciwdziałania korupcji. Omawiany jest także wpływ korupcji na deficyt budżetowy oraz jej związek z bezrobociem i kryzysem. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie certyfikatu. Uczestnictwo w kursie wymaga rejestracji.
Wejście