Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: Gordon Brown – były premier Wielkiej Brytanii, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm. W inicjatywę tę włącza się 170 krajów, w tym Polska. W Małopolsce koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest partnerem wydarzenia od 2010 roku. W toku wszystkich edycji zaprosiliśmy na warsztaty, szkolenia, seminaria, indywidualne konsultacje, wykłady, dyskusje, turnieje i rozgrywki gier planszowych oraz seanse filmowe. W bibliotece odbyły się 116 wydarzeń, które trwały łącznie prawie 300 godzin, a wzięło w nich udział ok. 2900 osób.W organizacji oraz jako prowadzący w 2020 r. wspierają nas:

Oddział Obsługi Przedsiębiorcy
Zajmuje się procedurami administracyjnymi UMK dotyczącymi przedsiębiorców czy wsparciem finansowym dla przedsiębiorców. Udziela informacji na temat przedsiębiorców figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej, obowiązków związanych z zakładaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym doradztwo w zakresie posługiwania się kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), a także pomocy dla przedsiębiorców w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19.