W dniach 13-19 listopada 2017 r. odbyły się bezpłatne spotkania, warsztaty i inne imprezy, których głównym celem było szerzenie przedsiębiorczości. W 11 wydarzeniach wzięło udział ponad 280 uczestników. Do realizacji szkoleń w WBP w Krakowie włączyli się: Alex Barszczewski, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Fundacja Mamo Pracuj, HABITAT Sp. z o.o / alchemiabiznesu.pl, Infobrokerska.pl, Inwestube, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Psychoedukacja sp. z o. o, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Stowarzyszenie Mentorów Promentor, Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Zawodowisprzedawcy.pl, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą z uczestnikami. Dziękujemy!


ŚTP 2017

PROGRAM WYDARZEŃ: