Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to międzynarodowy projekt promujący przedsiębiorczość, świadomy rozwój i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Odbywa się od 2008 roku w 170 krajach świata. Co roku, przez jeden tydzień listopada, organizowane są spotkania z przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji wspierających biznes i innymi osobami gotowymi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W warsztatach, szkoleniach, prezentacjach, panelach dyskusyjnych, grach i wielu innych wydarzeniach może wziąć udział każdy.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie włącza się w organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości już po raz jedenasty. Udział we wszystkich szkoleniach organizowanych w bibliotece w ramach tego wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszamy!


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości


Koordynatorem wydarzenia w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.