Jeśli nie chcesz przeglądać wielu czasopism w poszukiwaniu artykułów na interesujący cię temat, skorzystaj z naszych kartotek zagadnieniowych. Znajdziesz w nich pogrupowane tematycznie artykuły i wycinki prasowe (pełne teksty lub odsyłacze).

TEMATY KARTOTEK
1 INFORMACJA BIZNESOWA
Teoria informacji biznesowej. Ludzie biznesu.
2 -
3 BIZNES I EKONOMIA
Stan polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto, koniunktura, budżet. Inflacja. Ekonomia. Makroekonomia. Mikroekonomia. Etyka w biznesie. Korupcja. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Polityka gospodarcza i społeczna. E-biznes. B2B. Technologie informatyczne w firmie.
4 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. BIZNES MIĘDZYNARODOWY
Stosunki międzynarodowe. Biznes międzynarodowy. Kryzys gospodarczy. Globalizacja.
5 UNIA EUROPEJSKA
Unia Europejska. Instytucje, organizacje. Prawo. Integracja Europejska. Państwa członkowskie. Polska a Unia Europejska. Gospodarka. Polityka Konkurencji. Konsument. Finanse. Podatki. Budżet. Waluta. Bankowość. Ubezpieczenia. Fundusze Unijne. Pozyskiwanie funduszy. Programy ramowe. Fundusze strukturalne. Trybunał obrachunkowy. Przemysł. Transport. Handel. Usługi. Polityka regionalna, produkt regionalny. Turystyka i rekreacja w UE. Ochrona środowiska. Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo. Polityka społeczna i socjalna, ochrona zdrowia, niepełnosprawni w UE. Migracje. Życie i praca w UE. Przedsiębiorstwa. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Edukacja. Kultura, religie w UE.
6 BANKI. BANKOWOŚĆ
Bankowość. Marketing bankowy. Fuzje, przejęcia, forfaiting. Prywatyzacja. Bankowość elektroniczna. Banki, rankingi banków. Private Banking. Banki centralne. Środki płatnicze. Karty płatnicze. Kredyty. Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne. Factoring. Windykacja.
7 HANDEL. USŁUGI
Handel. Usługi. Handel detaliczny. Handel elektroniczny. Spółdzielnie handlowe. Hipermarkety, centra handlowe, sieci handlowe, marki własne. Handel zagraniczny. Inwestycje zagraniczne. Cło. Konsument. Cena.
8 FINANSE
Finanse. Sekurytyzacja. Inwestycje. Dzieła sztuki, private equity, złoto. Giełda. Fundusze. Pieniądz, waluta, rynek walutowy, złoty, dolar.
9 LEASING
10 PROMOCJA
Promocja. Sponsoring, sponsoring sportowy. Identyfikacja wizualna. Marketing. Telemarketing, marketing w kulturze, marketing polityczny, marketing miejsc, marketing bezpośredni, szeptany, sensoryczny, mobilny, partnerski. Merchandising. Targi, wystawy. Badania marketingowe, plan marketingowy, strategia marketingowa. Marketing i reklama internetowa. Marketing w mediach społecznościowych. Reklama. Dziecko w reklamie.Outdoor. Reklama mobilna, tranzytowa. Reklama – prasa,radio telewizja. Public relations, public relations w Internecie. Media – radio, prasa, telewizja, internet. Dzieci w mediach. Marka. Produkt, opakowanie.
11 LOBBING
12 PRACA. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Praca. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kapitał ludzki. Praca zdalna. Kobieta - praca i biznes. Rekrutacja personelu, derekrutacja, outplacement. Kierowanie personelem. Szkolenia, mentoring, coaching, e-learning. Agencje eventowe. Motywowanie pracowników, ocena pracowników. Systemy wynagrodzeń. Kariera zawodowa. Poszukiwanie pracy. Rozwój osobisty. Psychologia pracy. Komunikacja, negocjacje, mobbing. Prawo pracy. Umowy. BHP. Rynek pracy, Bezrobocie, szara strefa.
13 -
14 PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorczość. Przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstw. Zakładanie firmy. Zarządzanie. Bankructwo, upadłość, likwidacja firmy. Prywatyzacja. Fuzje. Franczyza. Firmy A-Z. Rankingi firm. Spółki. Małe i średnie przedsiębiorstwa, inkubatory przesiębiorczości. Organizacje niekomercyjne, wolontariat.
15 RACHUNKOWOŚĆ. KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość. Rachunkowość. Controlling. Podatki.
16 SAMORZĄD TERYTORIALNY
Samorząd terytorialny. Województwo małopolskie. Biznes w Małopolsce. Województwa: lubelskie, lubuskie, łódzkie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie. Specjalne strefy inwestycyjne, parki technologiczne. Finanse publiczne, zamówienia publiczne, przetargi, budżet zadaniowy. Inwestycje.
17 OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska. Odnawialne źródła energii. Biogazownie, biomasa, biopaliwa, biotechnologia.
18 TURYSTYKA. REKREACJA
Turystyka. Rekreacja. Agroturystyka. Hotelarstwo, spa, uzdrowiska.
19 UBEZPIECZENIA
Rynek ubezpieczeń. System opieki zdrowotnej. Prywatna ochrona zdrowia. Zarządzanie placówką medyczną. Laboratoria. Ubezpieczenia zdrowotne. Reforma emerytalna. I filar (ZUS). II filar (OFE). III filar (pracownicze programy emerytalne).
20 ZARZĄDZANIE. MENEDŻERYZM
Zarządzanie. Metody zarządzania. Systemy wspomagające zarządzanie. Menadżeryzm. Podejmowanie decyzji. Biznes plan. Outsourcing. Zarządzanie kryzysem, wiedzą, wartością, ryzykiem, Zarządzanie jakością. Normy ISO, PN, CE. HACCP. Znaki towarowe. Logistyka. Łańcuch dostaw. Poczta kurierska. Opakowania. Transport i spedycja. Transport kolejowy, wodny, lotniczy. Transport drogowy i infrastruktura drogowa. GPS. Przemysł motoryzacyjny. Autobusy, minibusy, ciężarówki, tiry, samochody dostawcze, samochód w firmie, motocykle, skutery, rowery.
21 PRAWO
Prawo. Prawo autorskie. Podpis elektroniczny. Prawo w internecie.
22 BRANŻE
Nieruchomości, rynek nieruchomości, powierzchnie biurowe, prawo nieruchomości, nieruchomości rolne. Budownictwo, materiały budowlane. Telekomunikacja. Telefonia komórkowa. Nowe technologie. IT. Innowacje. Energetyka. Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, tytoniowy, artykułów dziecięcych, papierniczy, włókienniczy, maszynowy, meblowy, drzewny, metalowy, zbrojeniowy, paliwowy, chemiczny, włókienniczy, odzieżowy, obuwniczy, przemysł ciężki, górnictwo, hutnictwo, młynarski, mleczarski, cukierniczy, cukrowniczy, rybny, tłuszczowy, mięsny, przemysł spożywczy, przemysł alkoholowy, inne gałęzie przemysłu. Rolnictwo. Agrobiznes, giełdy towarowe, żywność modyfikowana genetycznie (GMO). Gastronomia.