Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przedstawia poradniki dla przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Ważne jest to, że informacje zawarte w „Przewodniku przedsiębiorcy w czasie epidemii koronawirusa” oraz „Efektywnym i szybkim wsparciu HR” będą na bieżąco aktualizowane.