Również Kraków odpowiada na zapotrzebowanie ze strony małych i średnich przedsiębiorców działających w królewskim mieście. W ramach pomocy dla prowadzących działalność gospodarczą powstał Program „Pauza”, który ma pozwolić między innymi na odroczenie terminu płatności podatku.