Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: Gordon Brown – były premier Wielkiej Brytanii, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm. W inicjatywę tę włącza się 170 krajów, w tym Polska. W Małopolsce koordynatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest partnerem wydarzenia od 2010 roku. W toku wszystkich edycji zaprosiliśmy na warsztaty, szkolenia, seminaria, indywidualne konsultacje, wykłady, dyskusje, turnieje i rozgrywki gier planszowych oraz seanse filmowe. W bibliotece odbyły się 103 wydarzenia, które trwały łącznie ponad 250 godzin, a wzięło w nich udział ok. 2700 osób.W organizacji oraz jako prowadzący w 2018 r. wspierali nas:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
Instytucja świadcząca bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego, w tym informacji o rynku pracy. Oferuje wsparcie w zakresie: planowania kariery zawodowej, pomocy w umiejętnym poszukiwaniu zatrudnienia, adaptacji zawodowej oraz dostosowywania się do zmian zachodzących na rynku pracy, a także kształtowania nowego podejścia do planowania rozwoju zawodowego na różnych etapach życia.


Psychoedukacja sp. z o. o
Firma, której misją jest szerzenie wiedzy psychologicznej w jak najbardziej praktycznej formie. Wierzy, że wiedza i umiejętności, których uczy na kursach przyczyniają się do znacznej poprawy jakości życia w sferze osobistej, zawodowej oraz emocjonalnej. Dowodzą tego opinie kursantów, którzy po zakończonych kursach wprost opowiadają, w jakich dziedzinach ich życia nastąpiła poprawa.


Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży
Krakowska organizacja pracująca na rzecz edukacji formalnej młodzieży działająca w społeczności lokalnej. Pracuje głównie formami edukacji pozaformalnej, poprzez: warsztaty, szkolenia, projekty, staże, wymiany młodzieżowe, seminaria. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie prowadzi spotkania informacyjne dotyczące programu Wolontariat Europejski.


Zawodowisprzedawcy.pl


Zapraszamy!

poniedziałek: 8.00-19.00
wtorek: 8.00-19.00
środa: 8.00-19.00
czwartek: 10.00-19.00
piątek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-14.00